logo
Podstawowe Funkcje SZBD AMBER

Przechowywanie danych - przechowujemy praktycznie wszystko, pojedyncze dane, pliki ...
Indeksowanie danych - unikalne wysokowydajne mechanizmy indeksowania
Indeksy użytkownika - możliwość definiowania własnych indeksów z nietypowymi mechanizmami indeksowania
Indeksy niezwiązane - indeksy, które są budowane przez użytkownika bez powiązania z danymi
Oprogramowanie stowarzyszone :

ELEKTRON - sterowanie dostępem do bazy AMBER
PIES - autoryzacja dostępu, autentykacja użytkowników
PROTON - oprogramowanie klienckie odpowiedzialne za łączność z AMBREM i ELEKTRONEM
NEUTRON - oprogramowanie klienckie zarządzania pracą użytkowników w środowisku WWW